Tuesday, July 15, 2008

unintentional


北京:拒蔡元貴 非刻意為之

再怎麼說都叫做念過書
上面這句回應,每一個字都認識
但是拼在一起就是不明白
非刻意...即是不經意啦
從來只有放電和露點是不經意
可以不經意收了人家的回鄉證
又不經意拒絕人入境
係咪即係暗示內地關員係痴線
發病時唔知自己做緊乜?

想起港產喜劇那些「身不由己」的經典場面
兩個人扮成一個人
用第二個人隻手去摑另一個人
又或者是鬼片中鬼上身的場面
到被人找晦氣的時候
主角急忙辯白:唔係我呀唔係我呀!
:P