Friday, September 22, 2006

蛋散小廚之白酒煮蜆意粉


小時候對食十分頑固
獨沽一味只吃肉醬意粉
長大後才接受白汁意粉、和風意粉等等

趁太后離宮
又去廚房搞搞震
整呢味意粉無特別原因(圖)
純粹覺得好似唔太難整
係屋企可以試一試


材料
一斤半大蜆(3人份) 約HK18/斤
迷你白酒 約HK22/支
煙肉 約HK13/包
意粉
蒜蓉
香料(視乎口味)

做法
1. 洗蜆,用鹽水浸半小時至一小時,靜待小動物吐沙
2. 用白酒浸生蜆,新鮮的話,會聽到噗噗的呼氣聲
3. 燒兩鍋水(煮意粉和蜆用)
5. 等水滾,連酒帶蜆倒入鍋中滾熟
6. 等另一鍋水滾,落意粉,煮約10分鐘
4. 切蒜蓉
5. 切煙肉,大小視乎喜好
7. 下油,落蒜蓉,煎香煙肉,再落蜆同炒
8a. 撈起意粉,瀝乾,與材料同炒 or
8b. 如怕油膩,意粉可直接撈起
9, 上碟,再將材料鋪上面, 灑香料

注意事項
‧蜆殼都幾污糟架,有時間逐粒刷一刷吧
‧如果全部蜆肉連殼食會好麻煩,但無殼又好似唔好睇;建議煮熟後七成拆肉,只剩下約三成連殼,鋪在意粉上面