Wednesday, June 3, 2009

20


漆黑將不再面對

曲:盧冠廷 詞:劉卓輝
      
願你熟睡 願你熟睡
但你是否不再醒了
你的眼裏 你的眼裏
難道明天不想看破曉
為了在暴雨中找到真諦
犧牲的竟要徹底
願你熟睡 願你熟睡
但你年輕不再歡笑
你的勇氣 你的勇氣
無奈從今不可再猛燒
為了再暴雨中找到真諦
犧牲的竟要徹底
天與地 幾多的心裏 還在落淚
心永伴隨
無人能忘掉你在遠方
如今 夜了
請安息輕帶著靈魂別去
這刻 拋開顧慮
漆黑將不再面對