Monday, June 15, 2009

35


35
同ICAC一年出世。

1
香港,印尼,香港。

2, 3, 4, 5, 6
金絲雀生涯。

7
自由。

8
有了第一個秘密--到現在也只有自己知道。

9
台灣。

10
甲子--好喜歡這兩個字。

11, 12
轉校。
認識第一個老友。
女人真麻煩。

13
一見鍾情。亦是唯一的一次。

14
中學最開心的一年。

15
這年的夏天特別熱。

16, 17
影相,為了離群。「下一屆你接手吖。」哦。
短髮。

18, 19
入校長室最多的兩年。

20
走過七年的路走完了,穿裙的quota亦自此用罄。
原來返工比返學自在。

21
墨爾本。最自在的一年。肥左--一排。

22
終究沒有留下。

23
一個人住。
由黑白進入彩色的一年。
日本。

24
第一份工,遇上穿深圳Prada的惡魔。

25
年初三:「做唔做編輯?」

26, 27, 28
開心,唔係幾開心,迴光反照...都係要走。
巴黎。

29
記錯自己30歲,感覺賺了一年。
遇上穿Espirit的惡魔。
哥哥走了。
比比來了。

30
幸福的一年。
荷蘭。旅伴回港,跟手嫁左--邊個想嫁,搵我!

31
劈炮慶生辰。頂佢個肺。

32, 33
工作上真正學懂自立的兩年。
比比走了。亨亨來了。

34
成為網中人。
白頭髮出。

35
下半場開波!