Sunday, May 27, 2007

侏羅記

呢個唔係我老細
係科學官恐龍展展品之一
好兇猛呀


200多件展品中
最喜歡這一個
骸骨完整,顏色和諧
掛係客廳都得


標準蛙式姿勢...


兩層21隻恐龍蛋
恐龍太真係有心思
生蛋都生到好似整蛋糕咁

正宗豬頭骨...


主要展品都在地庫
最大型的標本就在二樓
門口摺紙學會精心摺的「恐龍世界」
要看看啊