Tuesday, April 14, 2009

Bingo!終於找到這隻主題曲!
原曲名《聞雞起舞》,是抗戰歌曲
鄧寄塵亦用過來做過節目主題曲
真係估佢唔到...

下個目標:強烈要求亞視重播黃韻詩《是非釘》!

2 comments:

veron said...

早講嘛
我有一套山水有相逢噃
借你睇吖~
p.s.我地把口冤崩爛臭
睇怕都係自小受黃小姐薰陶 :p

v said...

好呀~~~~~~~~~~~~
早知星期六叫你攞埋來啦~