Tuesday, April 14, 2009

Bingo!終於找到這隻主題曲!
原曲名《聞雞起舞》,是抗戰歌曲
鄧寄塵亦用過來做過節目主題曲
真係估佢唔到...

下個目標:強烈要求亞視重播黃韻詩《是非釘》!